seit 1922 made in Germany

Certyfikaty

 


NORMY TECHNIKI POMIAROWEJ

Nasze instalacje pomiarowe spełniają istotne części następujących norm:

  • DIN ISO 22188 “Monitoring niezamierzonego lub niedozwolonego transportu substancji radioaktywnych ”
  • DIN EN 62022 “Stacjonarne monitory do nadzoru i wykrywania emiterów promieniowania gamma w transportowanych na pojazdach odpadach i surowcach wtórnych”
  • DIN IEC 62484 “Urządzenia pomiarowe do ochrony przed promieniowaniem – Monitory portalowe działające na zasadzie spektroskopii do wykrywania i identyfikacji niedozwolonego handlu materiałami radioaktywnymi. ”
  • DIN ISO 11929 “Ustalanie charakterystycznych granic (granic rozpoznawania, wykrywalności i pewności metody) dla pomiaru promieniowania jonizującego”
  • DIN IEC 62244 “Stacjonarne monitory promieniowania do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych na granicach państwowych”
  • DIN IEC 62533 “Mierniki do ochrony przed promieniowaniem – urządzenia ręczne wysokiej czułości do detekcji emitującego fotony materiału radioaktywnego”
  • N 42.38 American National Standard Performance Criteria for Spectroscopy-Based Portal Monitors Used for Homeland Security
  • N 42.35 American National Standard for Evaluation and Performance of Radiation Detection Portal Monitors for Use in Homeland Security
  • IAEA Minimum Requirements for Fixed-Installed Monitoring Systems at Border Crossings
  • UNECE Recommendations on Monitoring and Response Procedures for Radioactive Scrap Metal

Ponadto nasze urządzenia pomiarowe spełniają specjalne wymagania stawiane przez poszczególne kraje i w tychże osadzone.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner